Programski del rešitve BiArt

predstavlja informacijski portal, ki vključuje tri integrirane module:

 • BiArt ISO
 • BiArt DM
 • BiArt BPM

Tehnologija BiArt

BiArt je spletna rešitev, razvita v objektni tehnologiji na osnovi dinamičnega, objektnega programskega jezika Smalltalk. Zasnova in arhitektura temeljita na bogati funkcionalni podpori, modularnosti in integralnosti rešitve ter prilagodljivosti in širokih možnostih nadgrajevanja.

 • spletni aplikacijski strežnik Aida/Web
 • XML datoteke na datotečnem sistemu strežnika; dokumenti z meta podatki so prenosljivi v druge sistem


Tehnične zahteve

Operacijski sistem: Linux, Windows 2000, 2003, XP

Strojna oprema: procesor 2GHz ali več, pomnilnik 512 MB ali več, disk 10GB ali več

Odjemalec: spletni brskalnik Mozilla Firefox 1.0 ali novejši, MS internet Explorer 6.0 ali novejši

 

Vzdrževanje in uporabniška podpora

Vzdrževanje sistema poteka na daljavo preko interneta. Sama tehnologija omogoča zaradi svoje dinamične narave vzdrževanje na živem sistemu med delovanjem, brez ustavljanja portala. Zato je naš odziv na zahteve uporabnikov hiter.

Vzdrževanje obsega:

 • reševanje težav pri delovanju portala
 • tehnično pomoč
 • zagotovljena možnost dodelav v skladu z zahtevami naročnika
 • nove različice portala

 

 

BiArt ISO

BiArt ISO je osnovni modul za podporo upravljanju procesov ter dokumentacije poslovanja in kakovosti, tudi po načelih različnih standardov skupine ISO in drugih.

S težnjo k čim večji povezljivosti, enotnemu razumevanju, primerljivosti in s tem enostavnejšemu komuniciranju je standardizacija postala del našega življenja na vseh področjih. 

BiArt ISO nudi podporo tako pri izgradnji in uporabi formaliziranih standardov kakovosti,  kakor tudi pri implementaciji notranjih lastnih pravil organizacije.

Ključne prednosti modula BiArt ISO so:

 • vzpodbujanje vključenosti širšega kroga zaposlenih v načrtovanje in izvajanje procesov
 • spodbujanje pripadnost in zavezanost zaposlenih podjetju
 • približevanje obvladovanja kakovosti zaposlenim v skladu z zahtevami različnih standardov

 

 

BiArt DM

BiArt DM je modul za obvladovanje dokumentov oziroma zapisov, ki nastajajo pri poslovanju organizacije.

 

BiArt BPM

BiArt BPM je modul za izvajanje in merjenje procesov na osnovi standarda BPMN.