Uspešno poslovanje je danes nujno povezano z zadovoljstvom najrazličnejših interesnih skupin, s katerimi organizacija posluje. Predpogoj za doseganje zadovoljstva le-teh je kakovostno poslovanje organizacije, ki ga je moč doseči predvsem z učinkovito notranjo organizacijo in optimizacijo procesov, uporabo najboljših praks, znanj in ustreznih orodij.

BiArt je učinkovita rešitev

BiArt je rešitev, namenjena organizacijam, ki želijo povečati svojo učinkovitost ter posodobiti svoje poslovanje. Rešitev združuje strokovno znanje, dolgoletne izkušnje in učinkovito informacijsko podporo poslovnim procesom v podjetjih.

Več

Ugotavljate,

da vaš način ni najbolj pravi, pa ne veste natančno, kaj je je treba spremeniti?

 

Veste,

kaj je treba spremeniti, pa nekako ne znate začeti?

 

Morda potrebujete le

učinkovito, integrirano informacijsko podporo?

 

 

 

BiArt je preizkušena rešitev

in je primerna za vse organizacije, ne glede na področje delovanja, obliko organiziranosti, vsebino in obseg poslovanja. Rešitev je že tretja generacija programske opreme, ki združuje:

 • najboljše s področij dokumentnih sistemov, sistemov za obvladovanje vsebin, arhivskih sistemov, sistemov za izvajanje procesov, poslovnih portalov in spletnih aplikacijskih strežnikov 

 • številne dobre prakse in dolgoletne izkušnje strokovnjakov BiArt na področju upravljanja kakovosti poslovanja, standardov ter odličnosti poslovanja

Z uporabo rešitve BiArt boste:

 • izboljšali obstoječe poslovne procese in prepoznali nove
 • bolje razumeli pomen posameznih nalog ter aktivnosti v procesih
 • učinkovito izvajali procese in merili njihove učinke
 • prepoznali svoje močne in šibke strani ter na podlagi spoznanj hitreje uvajali spremembe
 • učinkovito obvladovali poslovno dokumentacijo
 • učinkovito pripravljali in vodili sestanke, naloge in ukrepe
 • izboljšali notranjo komunikacijo in informiranost
 • zagotovili osnovo za boljše vodenje in upravljanje vaše organizacije

 

Kdo so lahko uporabniki rešitve BiArt?

Rešitev je enostavna in primerna praktično za vse zaposlene v organizaciji, še posebej pa za:

 • vodstvo in vodilne delavce
 • strokovnjake s področja standardov in specialiste za kakovost v poslovanju
 • lastnike procesov
 • projektne time BPM
 • projektne menedžerje

 

 

Novice

Predstavitev programske opreme BiArt

V torek, 22. septembra 2009, smo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Maribor izvedli dogodek »Procesni pristop naredi podjetje močnejše«.

Občinstvo, ki je napolnilo dvorano, so sestavljali direktorji podjetij, direktorji kakovosti, skrbniki kakovosti, skrbniki procesov, projektni vodje in vodje IT oddelkov podjetij in zavodov z območja Prekmurja, Štajerske in Koroške. Gospod Uroš Gunčar je na primeru dobre prakse predstavil spremljanje uspešnosti, inoviranje in prenovo poslovnih procesov v Komunali Kranj z uporabe programske opreme BiArt.

Izkušnje, vprašanja in komentarji udeležencev dogodka potrjujejo, da v slovenskem prostoru procesni pristop pridobiva na veljavi.

 

Če se tudi vi soočate z izzivi na tem področju in ste naš dogodek zamudili, vas bomo z veseljem obiskali, predstavili rešitev in odgovorili na odprta vprašanja.