Storitveni del rešitve BiArt predstavljajo aktivnosti v času pred in med implementacijo  podukta BiArt, vzdrževanje produkta in uporabniška podpora uporabnikom produkta  ter strokovna pomoč naših strokovnih sodelavcev na različnih vsebinskih področjih. Storitve strokovne pomoči izvajamo v sklopu projekta implementacije programske rešitve BiArt ali kot samostojne storitve, glede na vaše potrebe.

 

Storitve v procesu implementacije produkta BiArt

 • Priprava oziroma pomoč pri pripravi analize in načrta implementacije produkta BiArt
 • Namestitev in implementacija programske rešitve BiArt oziroma pomoč pri namestitvi in implementaciji
 • Namestitev modulov
 • Nastavitve povezav in dostopov
 • Ureditev osnovnih in aplikativnih nastavitev
 • Ureditev okolja za uporabo (e-pošta, tiskalniki, drugi mediji...)
 • Stalna ali občasna uporabniška podpora uporabnikom produkta v času implementacije

 

Storitve usposabljanja in izobraževanja za uporabnike produkta BiArt

 • Usposabljanje in izobraževanje uporabnikov, super uporabnikov in skrbnikov za uporabo programske rešitve BiArta  (ob začetku uporabe aplikacije)
 • Obnovitveno usposabljanje uporabnikov BiArt in optimizacija uporabe (priporočljivo za tiste, ki že nekaj časa uporabljajo aplikacijo)
 • Uvajanje sprememb in vzdrževanje podatkov oz. pomoč pri tem
 • Drugo po vašem povpraševanju

 

Vzdrževanje in uporabniška podpora produkta BiArt

 • Dobava novih verzij
 • Odprava napak v delovanju standardne referenčne verzije
 • Daljinska pomoč uporabnikom pri uporabi produkta
 • Daljinska vsebinska pomoč uporabnikom


Dodatne storitve po naročilu uporabnika produkta BiArt

 • Priprava in izvedba dodatnega razvoja programske rešitve po naročilu stranke
 • Storitve integracij, ki vključujejo analizo, pripravo, izvedbo in sodelovanje pri testiranju
 • Pomoč pri izvedbi testiranja produkta BiArt
 • Storitev gostovanja na našem strežniku

 

Storitve s področja kakovosti in odličnosti v poslovanju

Usposabljanja in izobraževanja

 • Pomen kakovosti in odličnosti v poslovanju

 • O standardih skupine ISO

 • Procesni pristop naredi podjetje močnejše

 • Priprava na notranjo/zunanjo presojo

 • Izvedba notranje/zunanje presoje

Strokovno svetovanje in/ali izvedba del

 • Pregled procesov, izdelava analize in priprava predloga inovacije procesov, risanje ali pomoč pri risanju procesov, uporaba aplikacije BiArt pri procesnem vodenju in vnos procesov v aplikacijo

 • Vodenje in izvedba notranje presoje v sodelovanju z vašimi zaposlenimi

 • Priprava oziroma izvedba zunanje presoje

 • Svetovanje in izdelava kazalnikov uspešnosti za vašo organizacijo po sistemu uravnoteženih kazalnikov uspešnosti (BSC)

 • Uvajanje Modela odličnosti v organizacijo

 • Izdelava oziroma pomoč pri izdelavi funkcionalnih specifikacij za dodelave aplikacije BiArt ali drugih programskih rešitev glede na vaše potrebe

 

Storitve s področja projektnega vodenja

Usposabljanja in izobraževanja

 • Projektno vodenje v javnem sektorju

 • Projektno vodenje v zasebnem sektorju

 • Dejavniki tveganja pri projektih razvoja informacijskih rešitev

 • Osnove projektnega vodenja

 • Obvladovanje tveganj na projektu

 • Procesi projektnega vodenja

Strokovno svetovanje in/ali izvedba del

 • Projektno vodenje v sklopu projekta implementacije programske rešitve BiArt.

 • Projektno vodenje in/ali svetovanje pri različnih projektih naročnika

 

Storitve s področja dokumentnih sistemov in dokumentarnega gradiva

Usposabljanja in izobraževanja

 • Dokumentarno gradivo in  dokumentni sistemi

 • Urejanje pisarniškega poslovanja

 • Pomen urejenosti dokumentarnega gradiva 

Strokovno svetovanje in/ali izvedba del

 • Izdelava klasifikacijskih načrtov ali pomoč pri izdelavi

 • Svetovanje s področja urejanja dokumentnih sistemov in dokumentarnega gradiva v organizaciji oziroma vzpostavitev dokumentnega sistema

 • Izdelava notranjih pravil, vzpostavitev arhiva v organizaciji, svetovanje pri izboru programske opreme

 

Storitve s področja uvajanja programskih rešitev

Usposabljanja in izobraževanja

 • Kako pristopiti k prenovi informacijskega sistema

 • Uporaba različnih orodij za podporo poslovanja

 • Dejavniki tveganja razvoja informacijskih rešitev